«Рідна мова - не полова». Вчимося розмовляти українською

  • Відгуків: 0
  • Переглядів: 4261
  • 0

Мова росте елементарно, разом з душею народу.

І. Франко


Найбільше і найдорожче добро в кожного народу— це його мова. Ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування.
Панас Мирний


Слово — зброя. Як усяку зброю, його треба чистити та доглядати.
М. Рильський


Коли чєловєк нє такий как вобщє, потому одін такой, а другий такой, і ум у нього нє для танциванія, а для устройства сєбя, для розвязкі свого сущєствованія, для свєдєнія обхождєнія, і когда такой чєловєк, єслі он вчьоний, подиміться умом своїм за хмари і там умом своім становітся — подиміться ще вище од Лаврської колокольні, і когда он с тудова глянєт вниз на людей, так вони здаються йому такі, такі махонькіє-махонькіє, всьоодно як пацюкі, пардон як кріси. Потому што ето-же ЧЕЛАВЄК, а тот которий он ета тоже чєловєк нівчьоний, но і……… зачєм же, ето ж вєдь очєнь і очєнь. Да — Да, …… но НЄТ.
«За двома зайцями»
Адреса та адрес


Адрес – це письмове привітання (вітальний адрес, адрес ювілярові).

Адреса – це координати, місце проживання, розташування особи, організації (проживати за адресою, надіслати на адресу).


Білет і квиток


Білет – це картка з питаннями для тих, хто складає іспити (екзаменаційний білет); цінні папери (лотерейний білет, кредитний білет).

Квиток – це документ приналежності до певної організації (профспілковий квиток); картка, придбана для проїзду в транспорті, входу до театру, музею тощо (проїзний квиток).


Вважати і рахувати


Рахувати – це здійснювати якусь математичну дію (рахувати гроші, рахувати курей).

Вважати – мати свою думку чи переконання (вважати відповідь правильною).
Вибачте мене чи вибачте мені


Вибачте мене є калькою з російської «извините меня». Тому, коли ви хочете вибачитись, слід говорити «вибачте мені». А от форма «я вибачаюсь» означає, що той, хто просить вибачення, сам собі вибачає.


Виняток і виключення


Виключення – це спрямована дія (виключення з коледжу). А от якщо йдеться про відхилення від звичайного загального правила слід використовувати «виняток» (становить виняток).


Виписка і витяг


Виписувати (виписка) – переписувати частину тексту з книжки чи зошита з певною метою (підготував виписки з «Кобзаря»); письмове оформлення вибуття когось звідкись, з чогось (виписка з лікарні).

Витяг – це невеликий уривок, частина чи цитата з тексту (витяг з закону, витяг з протоколу).
Вираз і вислів


Вислів – це думка, виражена кількома словами (вислів у тексті).

Вираз – це мімічне вираження почуттів (глузливий вираз обличчя), у математиці – є синонімом формули (вираз с=а2+b).


Висловлювати, вимовляти та виговорювати


Висловлювати – передавати словами думки, почуття (висловити погляди, думку).

Вимовляти – передавати голосом звуки, слова; говорити певним чином (вимовляти чітко та повільно).

Виговорювати – дорікати комусь, домагатися одержання чогось (виговорювати за провину).


Відказувати і відмовляти


Відказувати – говорити у відповідь (відказувати на запитання); відповідати на запитання у письмовій формі (відказувати на листи); заповідати щось у спадок (відказати майно); переставати діяти (відказав двигун).

Відмовляти – давати відповідь про неможливість виконання прохання (отримав відмову); говорити у відповідь (і відмовив на це цитатою); переконувати когось щось не робити (відмовив друга від цієї справи); переставати діяти внаслідок несправності чи перевтоми (відмовили гальма, відмовили руки).
Вірний і правильний


Вірний – однокореневе з «вірність» (вірний друг, вірна дружина). А от рішення чи відповідь мають бути правильними.


Вірогідний і ймовірний


Вірогідний – той, що цілком певний, достовірний та перевірений (вірогідний факт).

Ймовірний – той,що його можна тільки припускати або довірливий, який легко вірить (ймовірне припущення, він такий ймовірний, що й брехунові щиро вірить).


Вмішуватись чи втручатись


Вмішуватись – проникати куди-небудь, змішуватися з чимось (вмішатися в розчин).

Втручатися – самочинно займатися чиїмось справами, встрявати в чиїсь стосунки (втручатися в подружню сварку).


Грати роль і відігравати роль


Грати роль – видавати себе за когось іншого (грати роль на сцені).

Відігравати роль – мати певне значення, вагу (він відіграв велику роль в тих подіях).
Дилема і проблема


Дилема – це необхідність вибору між двома можливостями (дилема бути чи не бути).

Проблема – теоретичне чи практичне питання, яке потребує розв'язання (життєві проблеми).


Доказувати і доводити


Доказувати – це процес завершення акту говоріння (доказувати до кінця вірш).

Доводити – підтверджувати істинність, правильність будь-чого фактами та доказами (доводити теорему).


Доповідати і докладати


Доповідати – повідомляти, виступати з доповіддю, висвітлювати певну тему чи питання (доповідати з трибуни).

Докладати – додавати щось до вже покладеного (докласти черешні в кошик).
Жити, мешкати і проживати


Жити – перебувати, проживати де-небудь (жити на хуторі).

Проживати – жити за місцем реєстрації (він проживає за адресою).

Мешкати – жити в певному приміщенні (я мешкаю в котеджі).


Завдання і задача


Завдання – те, що визначено або заплановано для виконання (виконати домашні завдання).

Задача – питання, яке розв’язується за допомогою обчислень за визначеною вимогою (задачі з математики).


Завдяки і через


«Завдяки» вживається для позначення причини, що викликає бажаний результат (встиг завдяки попередній підготовці). А от «через» вживають для позначення причин, які стали на заваді (спізнився через аварію).
Замісник і заступник


Замісник – людина, яка тимчасово виконує чиїсь обов'язки (замісник на час хвороби).

Заступник – людина, яка відповідає за певні ділянки роботи, підпорядковується начальнику чи керівнику, а також виконує їх обов'язки під час тимчасової відсутності керівника (заступник з виховної роботи).


Згідно рішення чи згідно з рішенням


У літературній мові потрібно використовувати лише вираз «згідно з чимось», тому правильно говорити «згідно з протоколом, законом».

Форма «згідно рішення» є калькою з російської та є неприйнятною для використання.


Здатний і здібний


Здатний – який має можливість, силу, певні дані щось зробити, здійснити, виконати; спроможний (здатний на подвиг).

Здібний – який має природні здібності, обдарований (здібний студент, художник).
Знання і знаття


Знаття є похідним від «знати» та є паронімом до «знання» (якби ж знаття, де впадеш – соломи б підстелив).

Знання – сукупність відомостей про щось (використовує отримані знання).


Знижка і скидка


У літературній мові є лише «знижка» (поступка або зниження ціни під час продажу). «Скидка», за Антоненком-Давидовичем, стрибок убік, що робить, приміром, заєць, петляючи свої сліди.


Книжковий і книжний


Книжковий – той, що стосується книжок (книжковий магазин, книжкова полиця).

Книжний – той, що стосується книги (книжний стиль, книжний герой).
Лікувати і лічити


Лічити – займатися підрахунками (лічити зірки, лічити гав).

Лікувати – допомагати хворим видужувати (він лікує душі).


Любий і будь-хто

Любий – прикметник від дієслова «любити» (любий друг).

Будь-хто – будь-яка особа, хто завгодно (будь-хто здатен це зробити).


Мішати і заважати


Мішати – перемішувати щось, розмішувати (мішати фарби, мішати карти).

Заважати – своїми діями затримувати, не давати змоги щось робити (заважати сусідові спати).
Нагода і пригода


Нагода – слушний момент, сприятливі обставини (скористайся нагодою).

Пригода – подія, випадок (пригоди в таборі); події, що трапляються під час подорожі (мисливські пригоди).


Накладна плата чи післяплата


У літературній мові слід використовувати «післяплата» (тобто плата, яку вносять після отримання замовленого товару). Накладна плата – це калькування з російської «наложенный платеж» і його не слід вживати.


Напрям і напрямок


Напрямок – позначає шлях до чогось (йти в напрямку магазину).

Напрям – це поняття використовують для позначення заходів суспільно-політичного значення (напрям науки).
Неділя і тиждень


Тиждень – сукупність 7 днів (слід чекати два тижні).

Неділя – це один з днів тижня (неділя – вихідний).


Об’єм та обсяг


Об’єм – це величина чогось, що має чіткі параметри виміру у висоту, ширину, довжину, вимірювана в кубічних одиницях (об’єм рідини)

Обсяг – величина, розмір, кількість, значення, важливість, межі чогось (обсяг роботи).


Пам'ятка та пам'ятник


Пам’ятка – предмет культури минулого, який зберігся до нашого часу (пам’ятка історії).

Пам’ятник – фундаментальна споруда з мармуру, дерева, гіпсу чи бронзи в пам'ять або на честь когось чи чогось (пам’ятник Франку).


ПересІчний та пересічнИй


ПересІчний – той, що не перевищує середнього рівня, посередній, ординарний (пересІчна людина, пересІчна публіка).

ПересічнИй – той, що пересікається з чим-небудь (пересічнІ координати).
Підписка і передплата


Підписка – письмове зобов’язання додержуватися певних правил чи виконувати якусь вимогу (підписка про невиїзд).

Передплата – замовлення друкованого видання з попереднім внесенням часткової чи повної його оплати (оформити передплату на газету).


Плутати і путати

Плутати – безладно переплітати щось (плутати нитки, волосся); у переносному значенні: вносити безлад в що-небудь, помилятися, робити не те, що слід (плутати слова, сліди).

Путати – стягувати когось путами, ремнями, ланцюгами (путати коневі ноги).


Поділяти і розділяти


Розділяти – ділити щось на частини, шматки (розділити пиріг); у переносному значенні – переживати щось спільно з кимось, утішати когось (розділити горе).

Поділяти – приєднуватись до чиїхось поглядів, думок, намірів (поділяти погляди).


Покупка і купівля


Покупка – це товар, який вже придбали (ця сукня – вдала покупка).

Купівля – дія повязана з придбанням товару з оплатою його вартості (угода купівлі-продажу).
Положення, становище і стан


Положення – місцезнаходження когось чи чогось у просторі (горизонтальне положення); розміщення тіла чи його частини (положення сидячи); зведення правил, законів з певного питання (положення про судоустрій).

Становище – події, обставини, ситуації (міжнародне становище, матеріальне становище).

Стан – сукупність певних явищ, процесів (стан рідини); тулуб, корпус людини (стрункий стан).


Професійний і професіональний

Професійний – той, що стосується професії (професійний водій).

Професіональний – той, що стосується професіоналізму, фаховий (професіональний лікар).


Реклама і рекламація


Реклама – популяризація товару, продукції (реклама взуття, одягу); афіша, плакат з відомостями про щось (неонова реклама); створення популярності когось, шляхом поширення про нього відомостей (зробити комусь рекламу).

Рекламація – скарга, претензія, незадоволення чимось (подати рекламацію про наявність дефекту).
Рідкий і рідкісний


Рідкий – той, що має нещільну тканину чи негусту масу або ж предмети, що неблизько розташовані один від одного (рідка каша, рідкий підлісок).

Рідкісний – той, що трапляється нечасто, незвичний (рідкісна прикраса).


Тактовний і тактичний

Тактичний – сукупність прийомів, методів, які використовують у політиці, спорті для досягнення певної мети (тактичні прийоми).

Тактовний –поведінка, яка характеризується уважним ставленням до когось, почуттям міри (тактовна людина).


При підготовці матеріалу використано ілюстрації проекту «СловОпис» (Інститут ім. Б. Грінченка)

 
Залишити відгук  ↓
 
Ще ніхто не залишив відгуків.